და როგორც იქნა..

Ggamarjoba. rogorc wina postSi avRniSne, unda yofiliyo socialuri mediis pasuxebi. daaxloebiT 30-isTvis pasuxi ki guSin iyo. inglisurze meCqareboda da Cems Facebook gvedZe vnaxe, rom ukve iyo pasuxebi. saswrafod Sevardi saitze da gavSterdi cota xanSi azrze movedi da Cemi saiti versad vnaxe. warbi amitokda lamis Wkuidan gadavedi arsad ar iyo Cemi saitis linki rac vnaxe iyo es:

რეიტინგები და გამარჯვებული ბლოგები


სოციალური მედია სკოლაში” – წლის საუკეთესო ბლოგები

 

რუსთავი:

Greenrustavi.wordpress.com

Kindworld.wordpress.com

Quchamania.wordpress.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

თბილისი:

Ekonia.wordpress.com

Publicorder.wordpress.com

Geoliberty.wordpress.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ქუთაისი:

Kolfildisblog.wordpress.com

Newqutaisi.wordpress.com

Mavnechvevebi.wordpress.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ბათუმი:

Batumi2010.wordpress.com

Acharadges.wordpress.com

Extraordinaryway.wordpress.com

es vnmaxe da wavedi inglisurze. Tan gamwarebul gulze saiti lamis wameSala mara Wkuas mouxme. gabrazebuli saxlSi ro movedi dedaCemma ufro didi warbi amiwia da es wamakiTxa is yvela saiti rac maRla ewera da kidev es:

ამასთანავე დაწესდა სპწციალური ჯილდოყველაზე პოპულარული ბლოგი. ამ ჯილდოს მფლობელია ბლოგის: tsotniashvili.wordpress.com ავტორინიკა ცოტნიაშვილი!!! 🙂

გამარჯვებული ბლოგების ავტორები ნიკა ცოტნიაშვილის ჩათვლით (დაპირებისამებრ 🙂 ) მონაწილეობას მიიღებებ სამდღიან ტრეინინგში, რომელიც აპრილის ბოლოს ჩატარდება . ბათუმში 🙂

ვიცით, რომ ბათუმელ ბლოგერებს გული დასწყდებათ არსად რომ არ უწევთ წასვლა და ისევ მათ ქალაქში რომ ტარდება ტრეინინგი, მაგრამ, მინდა გითხრათ, რომ ბათუმშიც ძალიან ძალიან საინტერესო დღეები გელით წინ!! 🙂 და თქვენს მასპინძლობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს!!! 🙂

mokled bolomde waikiTxeT is rasac kiTxulobT 🙂

Posted on მარტი 30, 2011, in უკატეგორიო (Uncategorized). Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. ვა ნიკა გილოცავ.. : ))) სულ ასე წარმატებით გევლოს.. :*:*:*

გაიარეთ ავტორიზაცია კომენტარის დასამატებლად: NinucaElectro კომენტარის გაუქმება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: